Plantering och skötsel

skötsel

Varje vår sätter vi över 1000 nya plantor relativ jämnt fördelat mellan Kungsgran och vanlig gran. Detta arbete görs tidigt på våren eller på hösten. Alla våra odlingar av Kungsgran är inom hägn för att hålla särskilt rådjur utanför. Sedan krävs det mycket omsorg om de flesta av plantorna ska bli fina julgranar. Särskilt Kungsgranarna kräver intensiv skötsel när de är små för att klara konkurrensen från ogräs.

Vi lämnar också varje år in barr till analys för att säkerställa att plantorna får rätt mängd av olika näringsämnen. De sista åren innan försäljning ägnar vi mycket tid åt att forma granarna så att de blir täta och att de får “rätt” utseende. När granarna är färdiga har Kungsgranarna hunnit bli 8-12 år och de vanliga granarna 5-7 år gamla.

[:en]skötsel

Varje vår sätter vi över 1000 nya plantor relativ jämnt fördelat mellan Kungsgran och vanlig gran. Detta arbete görs tidigt på våren med planteringsrör så att plantorna sedan klarar av varma och torra perioder. Alla våra odlingar av Kungsgran är inom hägn för att hålla särskilt rådjur utanför. Sedan krävs det mycket omsorg om de flesta av plantorna ska bli fina julgranar. Särskilt Kungsgranarna kräver intensiv skötsel när de är små för att klara konkurrensen från ogräs.

Vi lämnar också varje år in barr till analys för att säkerställa att plantorna får rätt mängd av olika näringsämnen. De sista åren innan försäljning ägnar vi mycket tid åt att forma granarna så att de blir täta och att de får ”rätt” utseende. När granarna är färdiga har Kungsgranarna hunnit bli 8-12 år och de vanliga granarna 5-7 år gamla.

[:]